Archive

Botes de pressió que ens faran un drenatge limfàtic mecànic i activaran la circulació per tal que et sentis més lleuger/a i es multipliquin els resultats del tractament....

Aparell que permet remodelar el cos, eliminar grassa i reafirmar el teixit amb resultats palpables sobre una retenció de líquids a partir de la primera sessió....