LPG

Categories del servei
CORPORAL, CURES DE TRACTAMENT CORPORAL
Descripció del servei

Aparell que permet remodelar el cos, eliminar grassa i reafirmar el teixit amb resultats palpables sobre una retenció de líquids a partir de la primera sessió.

.